JUHO
HORSMA-AHON SUKU RY


Hallituksen kokous 16.3.2019 klo 12.40 – 14.10

Perhon seurakunnan virastotalo


1. Puheenjohtaja Mikko Korkiakangas avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Kokoukseen
osallistuivat Mikko Korkiakangas, Veikko Humalajoki, Tiina Huumarkangas, Lea
Hintsala, Kimmo Maanselkä, Lauri Hertteli ja Hannu Linna

2. Sihteerin poissaollessa valittiin tämän kokouksen sihteeriksi Hannu Linna.

3. Koska kokous oli sääntöjen edellyttämällä tavalla kutsuttu kokoon ja läsnäolijoita oli
riittävä määrä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Hyväksyttiin kokouskutsussa listatut asiat kokouksen esityslistaksi. Todettiin myös, että
mitään erityisiä ilmoitusasioita ei ollut.

6. Päätettiin, että kesän 2019 sukutapaaminen järjestetään 10.8.2019. Sovittiin, että Mikko
Korkiakangas ja Kari Horsma-aho valmistelevat asiaa. Sukutapaamisesta informoidaan
Horsmankukka 2019-lehdessä.

7. Tulevaan Horsmankukka-lehteen odotetaan suvun jäseniä koskevia kirjoituksia, mikäli
sellaisia löytyy julkaistavaksi. Vaihtoehtoisesti julkaistaan Mikko Korkiakankaan
kokoama selvitys, joka täydentää sukukirjassa esitettyjä tietoja.

8.
Tietosuoja-asetuksen
muutoksella on vaikutuksia yhdistysrekisterin käytäntöihin. Todettiin, että yhdistyksen
jäsenrekisteri tulee saattaa uuden asetuksen edellyttämälle tasolle. Sovittiin,
että Kari Horsma-aho toteuttaa tarvittavat muutokset. Oleellista on varmistaa,
että rekisteriä käytetään vain yhdistyksen toiminnan tarvitseman viestinnän
tarpeisiin ja yksityisyyden suoja rekisteriä ylläpidettäessä säilytetään.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10


Puheenjohtaja Sihteeri

_______________ _______________

Mikko Korkiakangas Hannu Linna