TAPAAMINEN JA VUOSIKOKOUS KOKKOLASSA

Kesän 2016 sukutapaaminen järjestetään Kokkolassa 6.8.2016. Paikka on ravintola Nannen NamNam (nannennamnan.com), jonka osoite on Isokatu 12, Kokkola. Kokoonnumme paikalle ruokailuun klo 12 alkaen. Sopivassa välissä järjestäydymme pitämään myös vuosikokouksen. Käsiteltävät asiat on lueteltu tämän ilmoituksen lopussa.
Tapaamisen yhteydessä voi tehdä tilauksia (tai myös hankintoja paikalla) sukuseuran aineistosta, kuten Olavi Horsma-ahon kirjat tai sukuseuran viiri.
Järjestelyiden ja ruokailua koskevien toivomusten vuoksi toivomme, että osallistujat ilmoittaisivat osallistumisestaan viimeistään viikkoa aikaisemmin.

Sihteeri:
Marjo Vasalampi
040-73885572
marjo.vasalampi@kase.fi

Puheenjohtaja:
Mikko Korkiakangas
0400-5555982
mikko.korkiakangas@nettiposti.com

VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjastäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Toimintakertomus
6. Tilinpäätösasiat
7. Talous ja toimintasuunnitelma
8. Jäsenmaksu
9. Hallituksen puheenjohtajan valinta
10. Hallituksen ja varajäsenten valinta
11. Tilintarkastajan ja varahenkilöiden valinta
12. Muut asiat