Juho Horsma-ahon suku ry:n vuosikokous 11.8.2018 Perho
Möttösen koulu. Paikalla 29 osallistujaa.


1. Kokouksen avaus klo 13.00, Mikko Korkiakangas avasi
kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen,

Puheenjohtajan valinta : Mikko Korkiakangas

Sihteerin valinta: Kari Horsma-aho

Pöytäkirjan tarkastajat: Olavi Poikola, Riitta Poikola

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ilmoitettu kirjeellä ajoissa,
jäseniä tarpeeksi paikalla

4. Kokouksen työjärjestys,

5. Toimintakertomus 2016-2017, ilman tilinpäätöstä


Edellisten vuosien tapaamiset

Sukutietojen kerääminen on ollut
hankkeissa vuosia, siihen on tullut muutoksia tietosuojasäännösten takia. Sukuseuralta
yritetty myös rahastaa tekaistulla laskulla rahaa Italiaan. On myös yritetty
huijausta Nigeriasta käsin. Nettisivuja on hakkeroitu laittamalla epämääräisiä
linkkejä kuvien kommentteihin. Lehti ei ilmestynyt tänä vuonna koska
tietosuoja-asiat tulivat vastaan. Hallitus on kokoontunut vuosittain

6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen asiapaperit eivät ehtineet tulla
kokoukseen mennessä. Vastuuvapauden myöntäminen jätettiin päätettäväksi
seuraavassa kokouksessa.

7. Talous ja toimintasuunnitelma, jatketaan entiseen malliin. Nettisivut jatkuu
ja lehti julkaistaan edelleen. Keskustelua mahdollisesta isommasta
tapaamisesta. Ehdotuksia otetaan vastaan.

8. Jäsenmaksu, (noin puolet eli 110-120 on maksanut). Pidetään ennallaan eli 10€/v.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta, Mikkoa ehdotettu ja kannatettu ja valittu

10.Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta. Alpo Pääkkönen pyysi eroa,
tilalle hallituksen jäseneksi valittiin Tiina Huumarkangas. Tuomas Linnan
tilalle hallituksen jäseneksi valittiin Hannu Linna. Esko Horsma-aho oli
pyytänyt eroa hallituksen varajäsenyydestä, tilalle valittiin Eveliina
Peltokorpi. Muilta osin jäsenet ja varajäsenet jatkavat.11. Tilintarkastajan ja
varahenkilön valinta, Arja Lindblom jatkaa. Varalla jatkaa Seppo Humalajoki.

12. Muut asiat.

13. Kokouksen päättäminen, kokous päätettiin 14.20.

PuheenjohtajaMikko Korkiakangas

_________________________


SihteeriKari Horsma-aho


______________________

Pöytäkirjan tarkastajat


Olavi Poikola

________________________

Riitta Poikola

________________________