Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut poistavansa
12.1.2017 yhdistysrekisteristä yhdistykset, joista 20 vuoden aikana ei ole
tehty muutosilmoitusta tai annettu tietoja toiminnasta. Tälle lakkautettavien
listalle päätyi myös Juho Horsma-ahon suku ry, koska nimenkirjoittajien
muutosilmoitukset ovat jääneet tekemättä tai ovat olleet epätäydellisiä.
Ilmoitus ajantasalla olevista nimenkirjoittajista on toimitettu Patentti- ja
rekisterihallitukseen, joka on jo ilmoittanut, että Juho Horsma-ahon suku ry on
rekisteröity 12.01.2017 eli sukuseura ei ole lakkautettavien listalla, vaan on
edelleen rekisteröity yhdistys kuten aiemminkin.